Orzysz Wojskowa Stolica Polski

Jesteś tutaj: Strona główna Poligon
Źródło: photo_camera ospwlorzysz.wp.mil.pl
Poligon
- A +
Poligon Orzysz położony jest w północno-wschodniej Polsce, na połączeniu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (Mazury) i Pojezierza Ełckiego. Jest drugim pod względem wielkości obiektem tego typu w Polsce.

Zarządza nim Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz. Nieetatowa Komenda Poligonu pod polskim dowództwem, stanowiąca zalążek Dowództwa Poligonu Artyleryjskiego nr 3 powstała w 1946 roku w Orzyszu. Nazwa kilkakrotnie ulegała zmianie. Od 1970 do dnia dzisiejszego przyjęto nazwę- Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz. W przeszłości poligon podlegał Warszawskiemu Okręgowi Wojskowemu (WOW) oraz Pomorskiemu Okręgowi Wojskowemu (POW). Dziś podlega Dowództwu Wojsk Lądowych (DWLąd.). Obecnie komenda poligonu znajduje się w Bemowie Piskim.  Do 1945 roku poligon był miejscem ćwiczeń głównie artylerii natomiast w okresie powojennym intensywnie rozbudowywano jego infrastrukturę tak, aby nabrał on charakteru ogólnowojskowego. Na dzień dzisiejszy poligon posiada obiekty, w których można strzelać ze wszystkich rodzajów broni strzeleckiej, pancernej, artyleryjskiej, broni pokładowej samolotów, śmigłowców oraz przeprowadzać bombardowania. Oprócz obiektów typowo bojowych poligon ma silne zaplecze „bytowe”, duże możliwości logistyczne i szkoleniowe. Jest w stanie jednorazowo zakwaterować i wyżywić wszystkich ćwiczących bez konieczności urządzania obozowiska i uruchamiania kuchni polowych. Na terenie Ośrodka znajdują się m.in. bufet, łaźnia, blok szkoleniowy oraz klub garnizonowy. Park sprzętu technicznego znajdujący się na terenie poligonu jest w stanie pomieścić jednorazowo do 400 pojazdów. Poligon orzyski jest przeznaczony przede wszystkim do ćwiczeń pododdziałów wojsk własnych. Jest także miejscem ćwiczeń i przygotowań pododdziałów Wojska Polskiego biorących udział w misjach wojskowych poza granicami kraju. Na poligonie ćwiczą pododdziały różnych rodzajów wojsk z różnych miejsc stałej dyslokacji w kraju.

Komendanci poligonu

 • mjr Wieńczysław Rożkowski (1949-1952)
 • płk Tadeusz Malarewicz (1952-1953)
 • płk Jerzy Kamiński (1953-1964)
 • płk Kazimierz Paprocki (1964-1970)
 • płk Jerzy Gaca (1970-1973)
 • płk Bogdan Niechaj (1973-1975)
 • płk Władysław Mucha (1975-1981)
 • ppłk Wacław Łopuski (1981-1983)
 • płk Marceli Szulwic (1983-1989)
 • płk Fryderyk Kalandyk (1989-1990)
 • płk Czesław Łatka (1990-1993)
 • ppłk Tomasz Lipowski (1993-1997)
 • płk Bogdan Markiewicz (1997-2004)
 • ppłk Marek Marcińczyk (2004-2007)
 • ppłk Krzysztof Gramsz (2007-2009)
 • ppłk Mariusz Szymański (2009-2010)
 • ppłk Jarosław Wyszecki (2010-obecnie)

 

Poligon w liczbach

Powierzchnia całkowita poligonu: 16680 ha

Pole robocze: 6.500 ha

Długość poligonu: 20 km

Szerokość poligonu: 15 km

 

Poligon Orzysz jest także jedną z głównych ostoi lęgowych cietrzewia Tetrao tetrix w Polsce,

oraz jednym z ważniejszych w regionie miejsc gniazdowania zielonki Porzana parva. Na jego terenie w okresie jesiennych zlotowisk gromadzą się żurawie Grus grus, tworząc największe na Warmii i Mazurach skupiska liczące nawet do 3000 osobników. Charakterystycznym elementem poligonowego krajobrazu  są rozległe, otwarte polany z piaszczyskami, obszarami trawiastymi i wrzosowiskami, częściowo zarastające samosiewami sosny i brzozy. Jedyną większą miejscowością w obszarze jest Bemowo Piskie, poza tym teren poligonu jest niezamieszkany i niedostępny dla ruchu turystycznego. Paradoksalnie- zamknięcie obszaru na potrzeby ćwiczeń wojskowych, wyłączenie go z ruchu cywilnego spowodowało zachowanie przyrody w mało zmienionej formie, przyczyniając się do ochrony cennych gatunków roślin i zwierząt. W granicach poligonu znajduje się również rezerwat przyrody „Jezioro Zdedy” (182,00 ha) i fragmenty obszarów chronionego krajobrazu Jezior Orzyskich, Pojezierza Ełckiego, Puszczy i Jezior Piskich oraz Wzgórz Dybowskich.

Militarny orzysz
Urząd Miejski w Orzyszu
12-250 Orzysz, ul. Rynek 3
phone 87 424 10 40, 87 424 10 60
87 424 10 50