Orzysz Wojskowa Stolica Polski

Jesteś tutaj: Strona główna Wydarzenia Militarne
Źródło: photo_camera Stowarzyszenie ZAWISZA / zawiszagizycko.pl
Zawody - Strzeleckie Dni Orzysza
- A +
Stowarzyszenie Zawisza zaprasza wszystkich miłośników strzelectwa niezależnie od umiejętności strzeleckich do udziału w otwartych zawodach strzeleckich.

TERMIN : 30 czerwca 2018 od 10:00 do 15:00
MIEJSCE : Strzelnica Zawisza Orzysz przy ulicy Wierzbińskiej
OPŁATA STARTOWA: 30 ZŁ
SZCZEGÓŁY : zawiszagizycko.pl

Organizowane 30 czerwca 2018r zawody są zawodami otwartymi. Oznacza to, że każdy ma możliwość wziąć udział w rywalizacji nie zależnie od wieku, płci i umiejętnośći. Oznacza to także, iż będą one świetną zabawą gdyż każdy strzelający ma możliwość poprawiania osiągniętych wyników
w kolejnych startach. Do klasyfikacji zalicza się najlepszy wynik uzyskany prze zawodnika. W ramach zawodów będą rozgrywane cztery konkurencje otwarte – strzelanie z karabinu centralnego zapłonu na dystansie 100m, strzelanie z karabinka bocznego zapłonu (kbks) na dystansie 100m, strzelanie z pistoletu centralnego zapłonu na dystansie 25m oraz strzelanie z pistoletu bocznego zapłonu na dystansie 25m. Oprócz konkurencji otwartych zostaną przeprowadzone zawody reprezentacji zagranicznych delegacji odwiedzających Orzysz. Zakończenie zawodów i wręczenie nagród odbędzie się około godziny 16:00 na strzelnicy. Zapraszamy.
Uwaga!
Zawodnicy którzy wystartują we wszystkich 4 konkurencjach zostaną ujęci w specjalnej klasyfikacji w której liczy się suma punktów ze wszystkich konkurencji. Na zwycięzcę czeka atrakcyjna nagroda.

WARUNKI UCZESTNICTWA
W zawodach mogą wziąć udział osoby dorosłe oraz niepełnoletnie za zgodą opiekuna prawnego. Na zawodach uczestników obowiązuje opłata startowa. Opłata startowa w wysokości 30 zł uprawnia zawodnika do startu w jednej konkurencji. Członkowie stowarzyszenia posiadający własną broń są uprawnieni do startu z własną bronią odpowiadającą warunkom konkurencji za opłatą startową w wysokości 10 zł- po przedstawieniu pozwolenia na broń oraz legitymacji członkowskiej. Zawodnicy uiszczają opłatę w dniu i miejscu zawodów. Zawodnicy wykonują strzelanie z broni organizatora lub własnej. Wzięcie udziału w rywalizacji w innej konkurencji lub każdorazowe poprawianie wyniku zobowiązuje do uiszczenia kolejnej opłaty startowej.

KONKURENCJE OTWARTE :

1) Karabin centralnego zapłonu – 100 m. Broń to karabin kal. 7,62 mm ( lub własny z otwartymi przyrządami celowniczymi). Cel tarcza strzelecka 23p. Postawa strzelecka leżąca. Czas 10 min.
2) Karabin centralnego zapłonu – 100 m. Broń to kbks kal. 5,6 mm ( lub własny z otwartymi przyrządami celowniczymi). Cel tarcza strzelecka 23p. Postawa strzelecka leżąca. Czas 10 min.
3) Pistolet centralnego zapłonu – 25 m. Broń to pistolet kal. 9 mm ( lub własny z otwartymi przyrządami celowniczymi). Postawa strzelecka stojąca z jednej ręku lub oburącz). Czas 10 min.
4)Pistolet bocznego zapłonu – 25 m. Broń to pistolet kal. 5,6 mm ( lub własny z otwartymi przyrządami celowniczymi). Postawa strzelecka stojąca z jednej ręku lub oburącz). Czas 10 min.

OPIS KONKURENCJI

Strzelający oddają 3 strzały próbne w czasie 3 minut a następnie 10 ocenianych w czasie 10 min. Organizator dopuszcza używanie lunet obserwacyjnych i własnej broni zgodnej z opisem konkurencji. Do klasyfikacji zaliczane jest 10 najlepszych trafień z 13. O wyniku decyduje suma punktów uzyskanych przez zawodnika. Zwycięża zawodnik który uzyskał podczas najlepszego strzelania wyższy wynik (Można startować wielokrotnie w tej samej konkurencji). O zwycięstwie w klasyfikacji indywidualnej decyduje liczba punktów a następnie kolejno liczba dziesiątek, dziesiątek centralnych później 9,8, itd. W przypadku remisu o zwycięstwie w zawodach ( zajęciu 1 miejsca w danej konkurencji) rozstrzyga 3 strzałowa dogrywka przeprowadzana do zwycięstwa jednego z zawodników.
Klasyfikacja specjalna.
Oprócz poszczególnych konkurencji będzie prowadzona specjalna klasyfikacja. Wyniki uzyskane w poszczególnych konkurencjach przez zawodników będą sumowane – najlepsze wyniki z poszczególnych konkurencji. Suma tych punktów będzie wynikiem w klasyfikacji specjalnej. Zawodnik który uzyska najwyższa liczbę punktów zbiorczych zostaje zwycięzcą całych zawodów. W przypadku uzyskania przez 2 zawodników takiej samej ilości punktów o zwycięstwie decyduje łączna liczba 10,a następnie 9, 8 itd.
Poza zwycięzcą zawodów miejsca są przyznawane ex aequo. Wyniki podliczone przez sędziego zostają umieszczone na tablicy wyników oraz w tabeli na fanpage'u stowarzyszenia. Udział w zawodach jest jednoznaczny ze zgodą na opublikowanie uzyskanych wyników oraz publikacje zdjęć uczestników zawodów w mediach społecznościowych.

Militarny orzysz
Urząd Miejski w Orzyszu
12-250 Orzysz, ul. Rynek 3
phone 87 424 10 40, 87 424 10 60
87 424 10 50